Fakt Tunch
Fakt Tunch

Fakt Tunch

Product Code: 1420
Reward Points: 0
Availability: In Stock
Price: Rs 100

मीराचे हायकू म्हाका 'स्व'चो आपल्या आत्म्या कडेन चालू आसपी संवाद कसो दिसता. 'फक्त तू' आनी तूंच हांकां व्यापून आशिल्ल्या आत्म्याक उट्देशून  हे 'हायकू' बरयल्यात. 'स्व' समाधी लागिल्ली मीरा तिच्या हायकूंत म्हणटा: 

सुरकुतिल्ले रेंवेंत 
गुणगुणलें पावल 
कोण उबो रगतांत भिनून?
अशे कितलेशेच हायकू तिचें खोल चिंतन दाखयतात. मीराच्या हायकूं वटेन प्रतिमा, प्रतीक हे नदरेंतल्यान पळयल्यार लेगीत सैमांतल्यान मेळिल्ल्यो प्रतिमा मीरा वापरता आनी स्वताक आध्यात्मा वटयां घेवन वता हातूंत तिचे कवितेचो प्रवासूय समजता. सार म्हणजे 'मीरा'ची कविता ह्या विश्वाचें गुपीत सोदपाची धडपड करपी अशी आसा. हो प्रवास खर्यांनीच खोल.
हायकू हो मराठींत येवपी प्रकार शिरीष पै हांचे उपरांत मिरानूच उत्कृश्ठपणान साक्षर केलो अशें निश्चीतपणान म्हणूं येता. मराठी काव्याच्या प्रवाहांत आपलो खाशेलो चेरो घेवन रसिकांक आस्वासन दिवपी हे कवितेक मनाकाळजांतल्यान शुभेत्या.
Books
ISBN 978-81-937215-7-5
Publication Rajhauns Sankalpana Pvt. Ltd.
Language Konkani
Category Konkani
Pages 111

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below: