JAPAN  POLOVAN AYELON  जपान पळोवन आयलों
JAPAN  POLOVAN AYELON  जपान पळोवन आयलों

JAPAN POLOVAN AYELON जपान पळोवन आयलों

Product Code: 874
Reward Points: 0
Availability: In Stock
Price: Rs 155

१९७६ वर्सा राविन्द्रबाबान केल्ले जपान भॊंवडॆचॆं हॆ वर्णन.

ज्यांच्या सांगातांत तांणी हि भॊंवडी कॆली तॆ भौ. काका कालॆलकार मुऴ मराठी पुस्तकाचॆ अापणालॆ प्रस्तावनॆंत बरयतात 
"जपान पळॊवन जी खॊस जाली, जॆं अजाप जालॆं, जी धन्यताय अणभवली ती सगली रविन्दान मॆकळ्या मनान, उमॆदिन भरिल्लॆ भाशॆंत आमच्या मुखार दवरल्या. जपान पळॊवन तॊ भारावन गॆलॊ हातूंन अजाप दिसपा सारकॆं काय ना; पुण ताचॆं हॆं वर्रण वाचुन हांव भारावन गॆलॊं हॆं म्हत्वाचॆं.आनी म्हुण्णुच म्हाका वाचप्यांक सांगीन दिसता, हॆं पुस्तक तुमी मुजरत वाचात....ह्या पुस्तकान मराठी साहित्यांन भर घाल्या."

राविन्द्रबाबांलॆ सादॆ सॊंपॆ प्रांजळ शैलीक इल्लीय बादा यॆवंक दिना आसताना भौ. माया खरंगटॆन कॆल्लॊ' जपान जसा दिसला' 

पुस्तकाचॊ हॊ कॊंकणी अणकार.

Books
ISBN 81-7810-671-X
Publication Rajhauns Vitaran
Language Konkani
Category Other Books
Pages 192

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below: